Etas 60 kapsułek Kogen w walce ze stresem

ETAS w walce ze stresem

 

ETAS jest opatentowanym, przetworzonym enzymatycznie wyciągiem z kłączy szparagów posiadającym właściwości redukujące stres i poprawiające sen. Jest pierwszym na świecie wyciągiem którego mechanizm działania polega na wyzwoleniu uwalniania białka szoku cieplnego HSP70 (Heat Shock Protein 70 – białko szoku cieplnego 70), produkowanego zwykle przez organizm w odpowiedzi na stres związany z ekspozycją na nadmierne ciepło. Efekt ten jest podobny do efektów kąpieli w gorących źródłach, których działanie opóźnia procesy starzenia i łagodzi stres. ETAS wykazuje jeszcze inne dobroczynne działania, np. poprawę zmienności rytmu serca, poprawę zdolności poznawczych i obniżenie zmęczenia. ETAS jest bogaty w związki znane jako pochodne hydroksymetylofurfuralu, które zostały zidentyfikowane jako nowe związki mogące wywoływać ekspresję HSP70 (Ito, 2013). Jednym z takich związków zawartych w ETAS® jest pochodna znana jako asfural, (pochodna 5-hydroksymetylo-2-furfuralu – HMF-1). Wykazuje ona znaczącą aktywność na zwiększenie ekspresji HSP70 mRNA, a także szereg aktywności biologicznych, w tym działanie przeciwutleniające, obniżające niedokrwienie mięśnia sercowego oraz poprawiające przepływ krwi.

 

Niezwykły preparat wytwarzany ze szparagów

Miękkie pąki szparagów są zdrowym i odżywczym pożywieniem, często wykorzystywanym do przygotowania wykwintnych posiłków, natomiast zdrewniałe części łodygi są zazwyczaj wyrzucane. Naukowcy z Japonii odkryli, że po odpowiednim przetworzeniu z zastosowaniem enzymów i wyekstrahowaniu elementów wyrzucanej części kłącza, wykazuje ona niezwykłe właściwości zdrowotne.

 

ETAS obniża poziom stresu na poziomie komórkowym

Białka szoku cieplnego (HSP) są białkami wewnątrzkomórkowymi powstającymi w wyniku działania różnych czynników stresowych, głównie w wyniku nadmiernego narażenia na działanie ciepła. Pomagają one chronić i naprawiać białka komórkowe organizmu przed uszkodzeniami termicznymi, zapobiegając ich odkształceniu i denaturacji, w wyniku których przestałyby one pełnić dotychczasowe funkcje. Istnieje hipoteza, że to właśnie te białka są odpowiedzialne za antystresowe i przeciwstarzeniowe działanie zabiegów termalnych i spa. Tworzenie białek szoku cieplnego jest również stymulowane ćwiczeniami i ograniczeniem spożycia kalorii, co, jak wiadomo z badań na zwierzętach, skutkuje wydłużeniem długości życia. Niektóre białka HSP (HSP70) bezpośrednio chronią komórki przed uszkodzeniami, które mogłyby doprowadzić do wcześniejszej śmierci komórkowej znanej jako apoptoza. Jednak reakcja na szok termiczny ulega obniżeniu wraz z wiekiem, a osłabienie reakcji przyczynia się do starzenia, umożliwiając rozwój chorób powodujących agregację białek (mn. Choroba Alzheimera). To z kolei prowadzi do zmniejszenia żywotności komórkowej i zmniejszenia długowieczności (Calderwood, 2009).

 

ETAS poprawia nastrój podnosząc dodatkowo poziom energii

U osób z grupy przyjmującej ETAS zmniejszyły się problemy związane ze snem, co wykazano w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, ETAS Overview kontrolowanym placebo badaniu klinicznym prowadzonym na Uniwersytecie Informatyki w Hokkaido. Szesnastu zdrowych ochotników płci męskiej z problemami związanymi ze snem otrzymywało ETAS w dawce 300 mg/dobę. Stężenie kortyzolu w surowicy wzrosło o 45% w grupie placebo, podczas gdy w grupie ETAS wzrost ten wyniósł jedynie 10% (Amino Up, badanie niepublikowane). W grupie przyjmującej ETAS doszło do zahamowania wzrostu stresu wywołanego kortyzolem we krwi o około 80%. W grupie ETAS stężenie kortyzolu w ślinie zwiększyło się tylko o 47% w porównaniu z 75% w grupie kontrolnej. W grupie ETAS marker stresu psychologicznego, znany jako chromogranina A, obniżył się 2,5 razy bardziej niż w grupie kontrolnej.

 

ETAS poprawia jakość snu i chroni układ nerwowy

ETAS ma silny, korzystny wpływ na różne obszary funkcji fizjologicznych. Działa przeciwzapalnie w komórkach wątroby poprzez hamowanie produkcji tlenku azotu. W komórkach nabłonka jelita ETAS redukuje toksyczność komórek i nadmierną proliferację komórek w warunkach normalnych i pod wpływem stresu oksydacyjnego. Dodanie ETAS do hodowli komórek neuronowych łagodzi stres komórkowy poprzez zwiększenie ekspresji białek HSP70. W badaniach nad chorobą Alzheimera stwierdzono, że wstępne poddanie komórek nerwowych PC12 działaniu ETAS pomagało zapobiec śmierci komórek wywołanej beta amyloidem (BA). ETAS znacząco osłabiał uszkodzenia DNA wywołane BA, jak również zmniejszał wytwarzanie reaktywnych form tlenu. Wyniki badań wykazały, że ETAS ma szczególne właściwości ochrony komórek mózgowych przed uszkodzeniem poprzez zwiększenie żywotności komórek poddanych działaniu beta-amyloidu.