Otyłość

Otyłość (łac. obesitas) – nadmierna ilość tkanki tłuszczowej w organizmie, która znacznie przewyższa potrzeby i
możliwości adaptacyjne. Otyłość może prowadzić do niekorzystnych dla zdrowia zaburzeń funkcjonowania organizmu.
Za otyłość definiuje się stan, w którym tkanka tłuszczowa przekracza 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u
kobiet. Zarówno ilość jak i rozmieszczenie nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej ma tutaj duże znaczenie. Kumulacja
tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, nazywana otyłością brzuszną (androidalną) ma większy wpływ patologiczny
niż równomierne rozłożenie lub podskórne zgromadzenie tkanki tłuszczowej.
Otyłość zwiększa ryzyko zapadalności na choroby: układu krążenia, cukrzycę typu 2, obturacyjny bezdech senny,
niektóre typy nowotworów, zapalenie oraz dysfunkcje kości i stawów. Z tego powodu skraca oczekiwaną
długość życia.