Anemia

Anemia (Niedokrwistość) jest to stanem chorobowym charakteryzującym się spadkiem stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych (erytrocytów) oraz wskaźnika hematokrytowego poniżej wartości prawidłowych. Najczęstszą postacią niedokrwistości jest niedokrwistość niedoborowa związana z brakiem żelaza w organizmie. Rzadziej występuje anemia hemolityczna (z rozpadu czerwonych krwinek), megaloblastyczna (charakteryzująca się zwiększoną objętością erytrocytów, np. w niedoborze witaminy B12) oraz aplastyczna (spadek poziomu wszystkich rodzajów krwinek na skutek zaniku szpiku kostnego).
 
Przyczyny anemii:
  • niewystarczająca podaż żelaza – wiele osób stosuje dietę wegetariańską, oszczędza na jedzeniu, odchudza się.
  • słabe wchłanianie żelaza – do wchłaniania potrzebna jest właściwa kwasota soku żołądkowego oraz prawidłowy funkcjonujący przewód pokarmowy. Upośledzone wchłanianie może występować u osób po operacji resekcji żołądka.
  • zwiększone zapotrzebowanie na żelazo – występuje np. w ciąży, w czasie karmienie piersią, a także okresach szybkiego wzrostu młodych ludzi.
  • przewlekła utrata żelaza spowodowana krwawieniami z przewodu pokarmowego, dróg moczowych i dróg rodnych.