Pterostilbeny mocniejsza wersja resweratrolu

Pterostilben mocniejsza wersja resveratrolu

 

 

Pterostilben jest nieznacznie zmodyfikowaną wersją molekuły resweratrolu, poprzez zamianę dwóch drobnych podstawników chemicznych. Ta niewielka różnica w strukturze sprawia, że przyswajanie pterostylbenu jest 4-krotnie wyższe od resweratrolu i to po podaniu doustnym, przez co działa od niego o wiele skuteczniej. Pterostilben, podobnie jak resweratrol, jest związkiem charakterystycznym dla czerwonych odmian winogron, jednak głównym jego źródłem są czarne jagody (borówki czernice), a więc także owoce uprawnego gatunku tej rośliny – borówki wysokiej (amerykańskiej).

Autorzy badań wpływu czarnych jagód na zdrowie podkreślają, że za uzyskiwane wyniki odpowiada w pierwszej kolejności właśnie pterostilben.

Co istotne na potrzeby tworzenia suplementów diety, związek ten jest pozyskiwany zazwyczaj z rdzenia drzewa Pterocarpus marsupium (Kino) oraz owoców borówek (czernica, amerykańska).

 

Działanie pterostilbenu

 

Doświadczenia wykazały, że pterostilben wpływa korzystnie na geny związane z odtruwaniem organizmu, ochroną przeciwnowotworową, spalaniem tłuszczu, pracą mitochondrów oraz co istotne - szczególnie neuronów i włókien mięśniowych. Podejmowane przez naukowców badania na komórkach wykazały aktywność całej molekuły pterostilbenu. Związek ten w organizmie przekształca się w znacznym stopniu w resweratrol, więc nie bardzo wiadomo, w jakiej mierze końcowy efekt kreowany jest przez pierwszy, a w jakim przez drugi związek. Działanie pterostilbenu pokrywało się w znacznym stopniu z efektami działania resweratrolu, szczególnie w obszarach: ochrony przeciwnowotworowej, metabolizmu tłuszczu i funkcjonalności mitochondriów .

Aktywność przeciwnowotworowa i przeciwzapalna

Wykazano, że pterostilben posiada potężne właściwości przeciwutleniające, równoważne do resweratrolu, a jego przeciwzapalne działania pomaga blokować połączenie – zapalenie/nowotwór. Ponadto, pterostilben hamuje wzrost złośliwych komórek czerniaka u ludzi oraz zapobiega ich metastazie do wątroby, co wykazano w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach.

W ten sposób zwiększa wskaźnik przeżywalności . Związek ten hamuje produkcję molekuł, które komórki nowotworowe wykorzystują do “przywierania” do ścian naczyń, jak również czyni je wrażliwymi na zniszczenie przez system odpornościowy.

Do innych mechanizmów korzystnego działania pterostylbenu w kontekście nowotworzenia zalicza się: blokowanie enzymów, które aktywują karcynogeny. Wykazuje wzmacnianie pro-apoptotycznej aktywności w wysoce odpornych komórkach leukemii (co istotne, nie wykazując żadnej toksyczności wobec prawidłowych komórek tworzących krew) [4], blokowanie metastazy agresywnych i inwazyjnych komórek nowotworu piersi.

Dodatkowo wykazano, że w okrężnicy zwierząt wystawionych na czynniki rakotwórcze, pterostilben hamował formację przed-nowotworowych komórek . Bardzo ciekawym wynikiem badań było także stwierdzenie, że pterostilben oraz kwercetyna spektakularnie wspomagają działanie promieniowania i chemoterapii w likwidowaniu wszczepionego nowotworu jelita grubego .

Pterostilben jest także znacznie silniejszy jako związek przeciwzapalny. Mechanizm jego działania opiera się na hamowaniu produkcji prostaglandyny PGE2 - hormonu tkankowego, będącego silnym promotorem stanu zapalnego. Działa zatem tak samo jak resweratrol, jednak jak wynika z przeprowadzonych badań, pterostylben jest 3-krotnie silniejszym blokerem PGE2 niż resweratrol .

Sprzymierzeniec funkcjonowania mózgu

Znaczące różnice pomiędzy działaniem resweratrolu i pterostilbenu zaobserwowano dopiero w kontekście ochrony przeciwstarzeniowej mózgu. Badania podejmowane na szczurach i myszach dowiodły, że pterostilben znacznie lepiej od resweratrolu chroni mózgi gryzoni przed utratą funkcji poznawczych i zachowawczych oraz rozwojem choroby Alzheimera [8]. Jak wynika z kolejnych doniesień, korzystne działanie pterostilbenu na mózg wydaje się jednak znacznie szersze. Naukowcy, ponownie podejmując badania na myszach, dowiedlii, że związek ten wykazuje aktywność przeciwlękową, dlatego może okazać się pomocny w profilaktyce rozmaitych zespołów o podłożu nerwicowym.

Zarówno resweratrol, jak i pterostilben charakteryzują się bardzo korzystnym wpływem na zdolność uczenia się oraz pamięć. Eksperyment przeprowadzony na starych szczurach wykazał, że pterostilben był najskuteczniejszy w grupie związków resweratrolo-podobnych w zapobieganiu utracie neuroprzekaźnika dopaminy z centrum pamięci . Jego suplementacja wywołała odwrócenie deficytu poznawczo-behawioralnego. Badania te wykazały, że działanie funkcji pamięciowych było skorelowane z poziomem pterostilbenu w hipokampie, czyli tej strukturze w mózgu, gdzie przetwarzane są wspomnienia. Wykazano także, że suplementacja jagód (jednego z najbogatszych źródeł pterostilbenu) wzmocniła funkcje pamięciowe starszych zwierząt już po 3 tygodniach . Poprawa pamięci zwierząt była ściśle związana z aktywacją mózgowych białek sygnalizacyjnych w hipokampie. W badaniach na myszach dawki do 3000 mg/kg na dobę (500-krotne szacowane spożycie przez ludzi) nie przyniosły znaczącej toksyczności klinicznej ani biochemicznej. Z kolei w badaniach na ludziach dawki 250 mg na dobę (dwa razy po 125 mg) w ciągu 6-8 tygodni nie spowodowały żadnych biochemicznych lub klinicznych objawów toksyczności, a skutki uboczne nie różniły się istotnie od placebo

Badania na ludziach dodatkowo wykazały że pterostilben wyraźnie obniża wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi – pierwszego o prawie 8, zaś drugiego o ponad 7 mmHg. Badania te wykazały jednocześnie, że w grupie osób przyjmujących pterostilben doszło do obniżenia wagi ciała. Pterostilben wywołuje też identyczne korzystne zmiany w wielu tych enzymach. Zmniejsza również markery niebezpiecznych białek uszkadzających glukozę, takich jak glikozylowana hemoglobina. Dowiedziono także, że ograniczenie podaży kalorii w diecie spektakularnie zmniejsza produkcję zapalnych mediatorów związanych ze stanami chorobowymi osób starszych, takimi jak: miażdżyca, przewlekłe choroby zapalne, a nawet zmniejszenie zdolności poznawczych . Na poziomie ekspresji genów, pterostilben wykazuje identyczne działanie, hamując te same geny w badaniach nad stanami zapalnymi. Dodatkowo, podobnie jak zaobserwowano w przypadku restrykcji kalorycznej, pterostilben wzmacnia określone białka mózgowe związane z poprawą pamięci .

Pterostilben w żywności pochodzenia roślinnego występuje w ilościach śladowych. Przykładowo typowa filiżanka jagód zawiera tylko ok. 20 mcg tego związku. Uważa się jednak, że nawet te niewielkie ilości, zapewniają korzystne działanie na organizm.Podobnie jak w przypadku resweratrolu, aby istotnie odczuć korzystny wpływ tego związku na stan zdrowia, wskazane jest aby spożywać pterostilben w większych ilościach, niż można by to uzyskać ze źródeł spożywczych. Zawartość 125–500 mikrogramów pterostilbenu porównywalna jest od 5 do nawet 20 spożytych filiżanek jagód każdego dnia. Biorąc pod uwagę przeprowadzone i przytoczone badania, słuszne wydaje się stwierdzenie, że związek ten to faktycznie silniejsza wersja resweratrolu. W kontekście działania przeciwnowotworowego wydaje się, że aktywność obu substancji jest tutaj porównywalna. Jednak silniejsze działanie pterostilbenu można wyraźnie zauważyć już wobec oddziaływania na mózg, układ krążenia oraz w aktywności przeciwzapalnej – tu wykazuje on już wyraźną przewagę nad resweratrolem.

 

: wyniki badań -Biotechnologa żywności i leków (USA)