Co z tym jodem?

Co z tym Jodem! Czym jest jodek potasu i jak go stosować

Postaramy się w skrócie opisać co sądzimy na ten temat:

Jodek potasu to prosto mówiąc nieorganiczna substancja chemiczna, znana również jako sól potasowa kwasu jodowodorowego. Jest związkiem chemicznym, który może być stosowany do ochrony tarczycy przed możliwym uszkodzeniem wywołanym radioaktywnym jodem. Zaznaczam, tylko tego pierwiastka radioaktywnego dotyczy!

Jod w postaci stabilnej, czyli patrz jodek potasu, zastosowany w odpowiedniej dawce i co bardzo ważne w odpowiednim czasie!, czyli kiedy nad naszymi głowami pojawi się chmura radioaktywna. Ani wcześniej, ani kilka, czy więcej godzin po nie ma to już sensu !!! Nadmieniamy iż nasze narażenie na promieniowanie zależy też od czasu ekspozycji na działanie czynnika promieniotwórczego oraz jego stężenia w powietrzu itd. Tych zmiennych jest naprawdę dużo i od nich to zależy czy podanie preparatu w odpowiedniej ilości zaznaczamy bo to ważne ! Zadziała pro czy anty zdrowotnie. Jesli chodzi o bezpieczna dawkę to prostego i bez ryzykownego dawkowania nie ma ! By zminimalizować niekorzystne działanie jodu radioaktywnego powinna zostać podana dawka dodać uzależniona od wieku, wagi, kondycji patrz zdrowia i co wcale nie jest niezasadne, od miejsca w którym przebywamy, patrz żyjemy. Należało by też uwzględnić jaka jest ilość jodu w pożywieniu, wodzie, powietrzu itd. na co dzień .To jest oczywiście niemożliwe.

Przyjmujemy wiec, że w nagłych przypadkach wysokiego promieniowania w skutek awarii elektrowni jądrowej zaznaczamy z wielkim naciskiem, że tylko w przypadku radioaktywnego jodu. Nie uranu, plutonu i innych paskudnych pierwiastków. Jodek potasu chroni tarczycę przed wchłanianiem radioaktywnego izotopu jodu, czyli zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów tarczycy. Działając poprzez zmniejszenie wielkości tarczycy i zmniejszenie ilości wytwarzanych hormonów tarczycy po podaniu go w preparacie w odpowiedniej dawce. Należy zwrócić jednak uwagę na to że jodek potasu nie chroni w żadnym przypadku innych narządów przed promieniowaniem!!! ,czyli pamiętajmy, że jodek potasu (KI) jest rodzajem jodu, który nie jest radioaktywny i może być stosowany do blokowania jednego rodzaju radioaktywnego materiału, radioaktywnego jodu (I-131) i to tylko wtedy gdy tarczyca narażona jest wysoki poziom radioaktywnego jodu." Może i tak to jest opisane wg. wiedzy klinicznej ,zwiększać się ryzyko nowotworów tego narządu u niemowląt, dzieci i młodszych osób, nawet wiele lat po ekspozycji "

Ale…. tu wkraczamy na „pole minowe” gdzie zastosowanie jodku potasu może być powodem tez opisanych i tu i ówdzie zweryfikowanych na podstawie długoletnich obserwacji komplikacji zdrowotnych. W krótszym czyli prawie od razu bądź w dłuższym odstępie czasu po jego spożyciu. W dawkach większych niż zalecane ,może spowodować: zaburzenia pracy tarczycy -niedoczynność, podrażnić układ pokarmowy ,spowodować wymioty ,hiperaktywność, może też wywołać bolesny obrzęk ślinianek i inne ostre reakcje alergiczne . Dotyczy to zwłaszcza osób dla których podanie jodku potasu może w konsekwencji wywołać lub pogłębić zaistniałe lub czyhające by zaistnieć zaburzenia. Dotyczy to osób z :

- niedoczynnością tarczycy

- ze zdiagnozowanymi guzkami tarczycy

- z zaburzeniami sercowo-krążeniowymi w tym zapaleniami naczyń krwionośnych

- z wszelkiego rodzaju alergiami

- z chorobami autoimmunologicznymi w tymz Hashimoto -prawdopodobnie dotyczy to tez powikłań autoimmunologicznych, pocovidowych …..

Ponieważ temat covidu świeży! I nie ma badań z wyjątkiem zdroworozsądkowych i organoleptycznych. Nikt nie zdążył opisać jak zadziała dawka 100mg jodku potasu przy zaburzeniach pocovidowych przewlekłych, a śmiemy domniemywać ze zaburzenia te dotyczą zarówno układu krążenia jak i wewnątrzwydzielniczego u wielu osób, które miały infekcje. Oraz dotyczyć to też może zaburzeń po podaniu preparatów medycznych antycovidowych itd.

Wiec ośmielamy się napisać że zalecenia dotyczące podania dużych dawek jednorazowo jodku potasu są oparte tylko na bilansie korzyści i ryzyka.

Cytujemy tekst zamieszczony przez jednego z endokrynologów „U osób młodych, które mają przed sobą długie życie, a tarczyca narażona na działanie jodu promieniotwórczego mogłaby ulec przemianie nowotworowej, korzyści z zastosowania jodu są duże, zaś ryzyko średnie lub małe".

Z kolei „u osób (dotyczy starszych od młodszych ,czy starszych czyli po60 ,70 roku życia? Nie jest to zrozumiałe ….) starszych, zważywszy na krótszy okres prawdopodobnego życia oraz obecność chorób współistniejących (w tym przypadku uwzględniamy zwłaszcza guzki tarczycy, które w niekontrolowany sposób mogą zacząć produkować hormony), przyjęcie dużych dawek jodu może być ryzykowne "wg. endokrynologa, " i dalej zaleca on zdrowo rozsądkowo ;

„jeśli doszłoby do katastrofy w elektrowni atomowej, to ryzyko napromieniowania można zminimalizować unikając w danym okresie wychodzenia na zewnątrz''…. (popieramy jak się oczywiście da gdzieś schronić ,bo info dojdzie na czas.)Oczywiście nie nadmienia jak długo mamy się chować. Musimy pamiętać ze jod i ten stabilny i radioaktywny wchłaniany jest z pożywienia, wody, powietrza dodajmy też ze i przez skórę i w zależności od wielu znowu zmiennych jesteśmy narażeni mniej lub więcej.

Co zdrowo rozsądkowo jednak wskazuje na to, że w przypadku dużego skażenia to i na te aspekty należało by zwrócić uwagę. Pamiętać musimy ze podawanie powtórne lub ciągłe dużych dawek jodku potasu spowoduje jego przedawkowanie i nie tylko spowoduje zagrożenie dla zdrowia, ale też dla życia .

Objawy przedawkowania jodu: pieczenie oraz metaliczny posmak w ustach, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia pracy serca, białkomocz, śpiączka.

I cytat” W przypadku katastrofy jądrowej z uwolnieniem radioaktywnego jodu należy niezwłocznie, maksymalnie w przeciągu godziny podać jodek potasu wszystkim osobom narażonym. Wymagane dawki jodku potasu rekomendowane po ogłoszeniu katastrofy nuklearnej różnią się w zależności od wieku:

noworodki poniżej jednego miesiąca: 16 mg jodku potasu, zawierającego 12,5 mg jodu,

dzieci od 1. miesiąca życia do 3 lat: 32 mg jodku potasu, zawierającego 25 mg jodu,

dzieci w wieku od 3 do 12 lat: 65 mg jodku potasu, zawierającego 50 mg jodu,

dzieci w wieku powyżej 12 lat: 130 mg jodku potasu, zawierającego 100 mg jodu,

osoby dorosłe oraz w wieku podeszłym: 130 mg jodku potasu, zawierającego 100 mg jodu.

Dodajemy osobom zdrowym! Dawkowanie jodku potasu, podobnie jak w przypadku wszelkich preparatów leczniczych, zależy od wieku, stanu zdrowia, reakcji osobniczej na podana dawkę preparatu..

I znowu cytat Płyn Lugola zawiera bardzo dużo jodu – jest w stanie zablokować tarczycę, aby nie pobierała radioaktywnego jodu.

Żeby zażycie płynu miało sens, musielibyśmy mieć pewność, że w ciągu kilkudziesięciu godzin nad nami przejdzie chmura radioaktywna. Płyn Lugola raczej nie zaszkodził nikomu, ale niestety raczej także nie pomógł – tłumaczy prof. Rabijewski znany polski endokrynolog.

Reasumując: Wybór należy do Państwa czy przyjmiecie preparaty jodku potasu w tabletkach przygotowanych przez organa Państwowe ,czy nie przyjmiecie. Mozemy mieć tylko nadzieje ,ze nie stanie sie nic złego,a jesli już to ze informacja dotrze do nas na czas,a nie tak jak 1986 roku. MY zaś mamy nadzieję ze choć trochę ułatwiliśmy Państwu podjęcie decyzji. Oczywiście zamiast tabletek proponowanych przez instytucje państwowe, można przyjmować w odpowiednio przeliczonych dawkach zarówno płyn Lugola znajdujący się np. w waszch apteczkach lub w naszym posiadaniu jak i inne preparaty zawierające w swym składzie jodek potasu. Warto jednak przed skonsultować dawki z osobą która potrafi przeliczyć nam odpowiednią ilość dawki .

.Zapraszamy Zespół Herbamed Plus Kraków, ul Długa 32. U nas znajdziesz zioła, mieszanki ziołowe, preparaty zdrowotne tym preparaty jodu, sole do kąpieli maści, kremy soki, herbatki, konopie i wiele innych artykułów prozdrowotnych. Znajdziesz też konkretną informację, bez stosowania marketingowych sztuczek. Staramy się rzetelnie i zgodnie z naszym rozumieniem Służby dla zdrowia pomóc w jego zachowaniu w stanie homeostazy jak najdłużej.

Zespół Herbamed Plus

Zielarz I Naturoterapeuta,