Antyseptyki a koronawirus COVID-19

Jeszcze raz o dezynfekcji w walce z koronawirusem COVID-19

Badania dotyczące inaktywacji wirusa SARS-CoV przez czynniki chemiczne i fizyczne – wskazówka do postępowania z SARS-CoV-2

Inaktywacja SARS-CoV przez czynniki chemiczne

Wyniki badań wskazują na dużą wrażliwość SARS-CoV na działanie chemicznych dezynfektantów. 70% roztwór etanolu inaktywuje tego wirusa w przeciągu 1 minuty. Podobne działanie mają 6% kwas octowy (1 minuta), 0,1% podchloryn sodu (1 minuta) i 1% formaldechyd (2 minuty). Co ciekawe olejek sosnowy o stężeniu 0,23% wykazał zdolność inaktywacji SARS-CoV w czasie 30 sekund.

Inaktywacja termiczna SARS-CoV

W przypadku próbek zawiesin wodnych wolnych od białek zawierających SARS-CoV inaktywacja jest możliwa w ciągu 30 minut w temperaturze 56°C. Niestety, w przypadku próbki zawierającej zawiesinę białka 20%, po przeprowadzeniu procedury obserwowano resztkową aktywność wirusów. W przypadku płynów zawierających białko, które mogą być skażone wirusem, zaleca się zastosowanie temperatury 60°C przez 30 minut. Dane literaturowe nie są jednak spójne i w niektórych pracach pojawiają się zalecenia użycia temperatury 70°C przez minimum 45 minut.

Ze względu na znaczące podobieństwo zarówno genomu, jak i budowy SARS-CoV i SARS-CoV-2 możemy założyć, że obydwa wirusy podobnie reagują na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Dane z badań naukowych dotyczące SARS-CoV są obszerne i mogą być pomocne w znajdowaniu skutecznych rozwiązań w obliczu obecnej pandemii.

Zródło informacji:Biotechnologia.pl